mida text [1] [2] [3]

INFORMACIÓ SOBRE ELS TALLERS I LES ACTIVITATS DE LA CASA ORLANDAI
PRIMAVERA / ABRIL-JUNY 2015


-------------->[Cliqueu aquí per descarregar el pdf dels tallers]<---------------

Període d'inscripció

Del 16 al 21 de març de 2015 per a antics alumnes i persones sòcies de l'AC Casa Orlandai, i a partir del 23 de març de 2015 per al nou alumnat.

Horaris: de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Els festius no es fan inscripcions.

S'acceptaran inscripcions tant presencials com per correu electrònic a formacio@casaorlandai.cat fins a una setmana abans de l'inici del curs. Per fer una inscripció online, visitar https://inscripcions.casaorlandai.cat.

Cal tenir en compte:
El torn d'inscripció als tallers és per rigorós ordre d'arribada. No es podrà matricular a més de dues persones a un mateix taller i grup . La matriculació es farà efectiva un cop hagueu abonat l'import corresponent. Aquest pagament s'ha de realitzar durant el tres dies següents a la inscripció. En cas contrari, Casa Orlandai es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Les places són limitades. L'ordre de reserva de places seguirà l'ordre cronològic de pagament.
El pagament s'haurà de fer amb targeta electrònica al mateix taulell de recepció o per ingrés o transferència al compte bancari que s'indicarà el dia de la inscripció.
Baixes:
en cas de donar-se de baixa, cal comunicar-ho a recepció. Un cop iniciats els tallers no es retornaran les quotes abonades sota cap concepte.
En els tallers puntuals no es faran devolucions.
En cas que els grups no assoleixin un nombre mínim d'inscripcions, l'organització es reserva el dret d'anul·lar-los FINS A UNA SETMANA ABANS DE L'INICI D'AQUESTS i en aquest cas les quotes de matriculació seran retornades íntegrament. En aquest cas és indispensable presentar un certificat o document bancari on consti el número de compte per fer l'abonament dintre dels 3o dies següents a la notificació de l’anul·lació del taller.

Suplements en concepte de material:
Els suplements en concepte de material es lliuraran en efectiu al o a la tallerista a la primera sessió del taller.

Preus públics*
- 2,66 €/hora. Tallers per a persones grans (majors de 60 anys o nascudes abans del 1952).
- 1,91 €/hora. Tallers per a joves de 12 a 29 anys.
- 2,02 €/hora. Tallers infantils de 0 a 11 anys.
- 4,11 €/hora. Tallers en general.
- 5,02 €/hora. Tallers especialitzats.

* Aquests imports són sense IVA; pendents d’aprovació municipal.

Les persones interessades en els criteris de reducció de preus dels tallers s’han d’adreçar al taulell d’informació de la Casa Orlandai de dilluns a divendres de 10 a 22 hores i sol·licitar la informació del procediment que caldrà seguir, sempre dins el període de matriculació.-------------->[Cliqueu aquí per consultar el llistat de tallers de la Casa]<---------------